نامگذاری و کدهای رنگ

این بخش از آلبوم ورقهای رنگی مشتمل بر معرفی انواع رنگ های صنعتی و کدهای مربوط به آنها (Ral No.) می باشد. بدیهی است این قسمت با هدف معرفی رنگها و کدهای مربوطه در نظر گرفته شده و امکان پذیرش تولید ورق رنگی با رنگهای مشخص شده در این بخش در زمان درخواست از طرف مصرف کنندگان قابل بررسی خواهد بود.

جهت دانلود بر روی varagh rangi.pdf (داخل کادر طوسی رنگ) کلیک نمایید.

varagh rangi.pdf