اطلاعات فنی و راهنمای مصرف محصولات

کتابچه اطلاعات فنی محصولات با هدف معرفی آخرین توانمندی های فنی شرکت فولاد مبارکه در ارتباط با پذیرش سفارشات و تولید محصولات تهیه گردیده است.

جهت دانلود بر روی rahnama.pdf (داخل کادر طوسی رنگ) کلیک نمایید.

rahnama.pdf